HEGESCO Hacettep Üniversitesi
Üniversite Mezunlarına Yönelik Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi
Higher Education as a Generator of Strategic Competences
Bugüne kadar anketimizi  2396  kişi cevaplamıştır.
Size gönderilen ve sadece sizin kullanımınız için ayrılmış kodu aşağıdaki kutucuğa giriniz ve bu kodu kimseyle paylaşmayınız
Eğer kodunuz yoksa buraya tıklayarak kod isteğinde bulunabilirsiniz.
 
Avrupa'daki yükseköğretim mezunları üzerinde bir araştırma olan "Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliklerin Araştırılması" (HEGESCO) projesinin Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi tarafından Avrupa Komisyonu desteği ile yürütülmektedir. Yükseköğretim mezunları üzerinde bir araştırma olan, "HEGESCO" projesi kapsamında üniversite mezunlarının eğitimsel süreçten istihdam süreçlerine kadar olan mevcut durumlarının incelenmesi; eğitimsel altyapının işgücü ve istihdama olan etkilerinin tüm taraflarca (mezunlar, istihdam kaynakları-yöneticiler ve eğitmenler-öğretim kurumları) araştırılması ve Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimiyle Kazanılan Yeterliliklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Proje hakkında daha fazla bilgi HEGESCO resmi web sitesinde http://www.hegesco.org bulunabilir. Daha önce "Reflex" Projesi kapsamında Japonya dahil 11 ülkede uygulanmış olan anket şu anda Türkiye dahil olmak üzere 5 Avrupa ülkesinde daha eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.Elde edilen bilgiler, sadece proje çerçevesinde kullanılacak; anket sonucunda elde edilen bilgiler hiç bir şekilde başka kişi ya da kurumlarla paylaşılmayacaktır. Bu çalışmaya sağladığınız katkı için teşekkür eder; çalışmalarınızda başarılar dileriz.